Castellano
La Fundació SiD Moskitia és una ONG de desenvolupament per La Moskitia hondurenya.
Treballem per garantir una vida digna a les comunitats indígenes de La Moskitia d'Hondures mitjançant projectes educatius, sanitaris i de desenvolupament econòmic.
La nostra actuació també implica sensibilitzar la nostra societat en relació a la problemàtica existent d’aquests pobles en el cobriment de les seves necessitats més bàsiques.

El 1986, el missioner Josep Aguilà va arribar a La Moskitia hondurenya per collaborar en la Missió Catòlica dels Pares Paüls. Allà es va trobar amb una població empobrida i sense cap tipus d'ajuda estatal ni internacional pel que fa a la cobertura de les necessitats bàsiques (alimentació, sanitat i educació). Aviat en Josep Aguilà es va plantejar el seu treball més enllà de l'atenció a la Parròquia, treballant amb la població en activitats per al desenvolupament i la dignificació de les comunitats indígenes de La Moskitia d’Hondures.

SiD Moskitia es va crear el 1996 a Sabadell (Barcelona) per recolzar la tasca del missioner sabadellenc Josep Aguilà en el desenvolupament de les poblacions indígenes de La Moskitia d’Hondures.

La nostra missió
Impulsar el desenvolupament integral de la població indígena de la Moskitia hondurenya contribuint a la millora de les condicions econòmiques, educatives, sanitàries i d'infraestructures, i respectant la seva integritat cultural.
El nostre equip
Presidenta d’Honor: Dolors Fité
President: Santiago Aguilà
Vicepresidenta: Ingrid Aguilà
Secretari: Marcel Martí
Tresorer: Carles Rodríguez
Coordinadora: Judith Sánchez
El nostre treball és possible gràcies a l’ajuda dels nostres col·laboradors i voluntaris.
  Catala
La Fundación SiD Moskitia es una ONG de desarrollo para La Moskitia hondureña.
Trabajamos para garantizar una vida digna a los indígenas de La Moskitia de Honduras mediante proyectos educativos, sanitarios y de desarrollo económico.
Nuestra actuación también implica sensibilizar nuestra sociedad en relación a la problemática existente de estos pueblos en el cubrimiento de sus necesidades más básicas.

En 1986, el misionero Josep Aguilà llegó a La Moskitia hondureña para colaborar en la Misión Católica de los Padres Paúles. Allí se encontró con una población empobrecida y sin ningún tipo de ayuda estatal ni internacional en cuanto a la cobertura de necesidades básicas (alimentación, sanidad y educación), por lo que pronto Josep Aguilà se planteó su trabajo más allá de la atención a la Parroquia, trabajando con la población en actividades para el desarrollo.

SiD Moskitia se creó en 1996 para apoyar el trabajo del misionero sabadellense Josep Aguilà por el desarrollo y una vida digna de las poblaciones indígenas de La Moskitia de Honduras

Nuestra misión
Impulsar el desarrollo integral de la población indígena de La Moskitia hondureña contribuyendo a la mejora de las condiciones económicas, educativas, sanitarias y de infraestructuras, y respetando su integridad cultural.
Nuestro equipo
Presidenta de Honor: Dolors Fité
Presidente: Santiago Aguilà
Vicepresidenta: Ingrid Aguilà
Secretario: Marcel Martí
Tesorero: Carles Rodríguez
Coordinadora: Judith Sánchez
Nuestro trabajo es posible gracias a la ayuda de nuestros colaboradores y voluntarios

Contacte Info

Carrer de Sant Joan, 20 ,08202 Sabadell, Barcelona
665 49 98 23
sidmoskitia@gmail.com